"אנחנו הילדים להם חיכינו" - איך יוצרים כרזות מחאה מהממות!!